Участь викладачів кафедри у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції

20 квітня 2018 року  у м. Харкові відбулася науково-практична конференція на тему «Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах», організована Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та Національною академією правових наук України.

У заході взяли участь науковці з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Хмельницького університету управління та права, Луцького національного технічного університету, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», Запорізького національного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного університету «Одеська юридична академія», Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Університету митної справи та фінансів, Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича,  Львівського національного університету імені І. Франка.

Від Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у конференції взяла участь доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права, кандидат юридичних наук, доцент Багай Надія Онуфріївна з виступом на тему: «Законодавче забезпечення державної аграрної політики: окремі проблеми».

На конференції обговорювалися пріоритетні напрями розвитку аграрного права, шляхи вдосконалення аграрного законодавства України в умовах євроінтеграції та інші важливі питання сучасного правового регулювання аграрних відносин.