Вихід з друку колективної монографії «Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні»

На початку 2018 року вийшла з друку колективна монографія «Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні».Монографія видана видана в Національному університеті «Одеська юридична академія» за редакцією  доктора юридичних наук Т. Є. Харитонової та кандидата юридичних наук І. І. Каракаша.

Монографія є комплексним дослідженням актуальних проблем правового регулювання  земельних, аграрних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні. Видання стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною метою – представити підсумки своїх досліджень за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

Співавторами монографії стали провідні науковці профільних кафедр навчальних та наукових закладів України. Монографія містить чотири розділи, кожен із яких присвячений окремому напряму, де розглянуті  теоретичні, законодавчі основи, практичні питання земельного, агарного, екологічного та природоресурсного права. Наукову школу кафедри трудового, екологічного та аграрного права Навчально-наукового Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» представила докторант кафедри кандидат юридичних наук, доцент Романко С.М. Підготовлений нею розділ присвячений актуальним проблемам еколого-правової політики в сфері зміни клімату.

Одним з рецензентів монографії є завідувач кафедри,  доктор юридичних наук, доцент Кобецька Н.Р.

Книга розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів освіти, наукових працівників, фахівців у сфері земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права.