Освітньо-професійна програма

На підставі протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2016 р. №29/1 Навчально-науковому Юридичному інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» було видано ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності спеціальності 081 Право другий (магістерський) рівень в межах 200 осіб ліцензійного обсягу.

«Екологічне та природоресурсне право» – одна із спеціалізацій, за якою здійснюватиметься навчальний процес за магістерським рівнем на основі відповідної освітньо-професійної програми.

Освітньо-професійна програма із спеціалізації «Екологічне та природоресурсне право»передбачає вивчення таких навчальних дисциплін:

І семестр (1 рік навчання)

Нормативні (екзаменаційні)

Набуття та реєстрація прав на землю(доц.Мороз Г.В.)

Правова охорона земель України (проф.Вівчаренко О.А.)

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення (проф. Вівчаренко О.А.)

Вибіркові (залікові)

Адвокатська діяльність в еколого-правових відносинах(доц.Кузьмич О.Я.)

с/к “Право навколишнього середовища ЄС” (викл.Данилюк Л.Р.)

с/к “Правова охорона вод” (доц.Мороз Г.В.)

2 рік навчання

Нормативні (екзаменаційні)

Право екологічної безпеки (доц.Мороз Г.В.)

Правовий режим поводження з відходами (викл. Данилюк Л.Р.)

Вибіркові (залікові)

Вирішення земельних спорів (доц.Багай Н.О.)

Правові засади землеустрою (доц.Мороз Г.В.)

ІІ семестр (1 рік навчання)

Нормативні (екзаменаційні)

Договірне регулювання екологічних відносин (проф.Кобецька Н.Р.)

Дозвільна система у сфері використання природних ресурсів (проф.Кобецька Н.Р.)

Еколого-правова конфліктологія (доц. Яремак З.В.)

Вибіркові (залікові)

с/к “Управління в галузі охорони довкілля та природокористування” (доц.Яремак З.В.)

с/к “Збереження біорізноманіття та правовий режим екологічної мережі” (викл.Данилюк Л.Р.)

с/к “Конституційно-правові засади охорони довкілля та використання природних ресурсів”(проф.Вівчаренко О.А.)