Освітньо-професійна програма

На підставі протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2016 р. №29/1 Навчально-науковому юридичному інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» було видано ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності спеціальності 081 Право другий (магістерський) рівень в межах 200 осіб ліцензійного обсягу.

Для здобувачів магістерського рівня вищої освіти Освітньо-професійної програми «Право» кафедра забезпечує поглиблене вивчення профільних навчальних дисциплін та набуття знань і формування професійних компетентностей у сфері екологічного, земельного, аграрного, природоресурсного права.

Освітньо-професійна програма «Право» другого (магістерського) рівня передбачає вивчення таких навчальних дисциплін:

І семестр (1 рік навчання)

Нормативні (екзаменаційні)

Еколого-правова конфліктологія (доц. Яремак З.В.)

Набуття та реєстрація прав на землю (доц.Мороз Г.В.)

Вибіркові (залікові)

с/к “Правова охорона земель України” (проф.Вівчаренко О.А.)

с/к “Правовий режим земель сільськогосподарського призначення” (проф. Вівчаренко О.А.)

с/к “Управління в галузі охорони довкілля та природокористування” (доц.Яремак З.В.)

2 рік навчання

Нормативні (екзаменаційні)

Право екологічної безпеки (доц.Мороз Г.В.)

Правовий режим поводження з відходами (доц. Данилюк Л.Р.)

Вибіркові (залікові)

Вирішення земельних спорів (доц. Яремак З.В.)

Правові засади землеустрою (доц.Мороз Г.В.)

ІІ семестр (1 рік навчання)

Нормативні (екзаменаційні)

Дозвільна система у сфері використання природних ресурсів (проф.Кобецька Н.Р.)

Право навколишнього середовища ЄС (доц.Данилюк Л.Р.)

Вибіркові (залікові)

с/к “Договірне регулювання екологічних відносин” (проф.Кобецька Н.Р.)

с/к “Збереження біорізноманіття та правовий режим екологічної мережі” (доц.Данилюк Л.Р.)