Освітньо-професійна програма

На підставі протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2016 р. №29/1 Навчально-науковому Юридичному інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» було видано ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності спеціальності 081 Право другий (магістерський) рівень в межах 200 осіб ліцензійного обсягу.

«Екологічне та природоресурсне право» – одна із спеціалізацій, за якою здійснюватиметься навчальний процес за магістерським рівнем на основі відповідної освітньо-професійної програми.

Освітньо-професійна програма із спеціалізації «Екологічне та природоресурсне право»передбачає вивчення таких навчальних дисциплін:

1. ПРОФІЛЬНІ КУРСИ

І семестр

Набуття та реєстрація прав на землю

Правова охорона земель України

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

ІІ семестр

Договірне регулювання екологічних відносин

Дозвільна система у сфері використання природних ресурсів

Еколого-правова конфліктологія

ІІІ семестр

Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва

Право екологічної безпеки

2. КУРСИ НА ВИБІР

І семестр

Право навколишнього середовища ЄС / Міжнародне право навколишнього середовища ЄС

Трудові правовідносини сільськогосподарських підприємствАдвокатська діяльність в еколого-правових відносинах

Збереження біорізноманіття та правовий режим екологічної мережі /Правовий режим поводження з відходами

ІІ семестр

Реалізація та захист екологічних прав громадян / Конституційно-правові засади охорони довкілля та використання природних ресурсів

Управління в галузі охорони довкілля та природокористуванняСудовий захист прав природокористувачів

Правова охорона водЕнергетичне право

ІІІ семестр

Особливості використання земель для містобудівних потребПравові засади землеустрою

Вирішення земельних спорів/Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва