Презентовано колективне англомовне видання “Legal Protection of Animals” за результатами міжнародної наукової конференції на тему «Національні, європейські, міжнародні стандарти правової охорони тварин», яка відбулася 17 жовтня 2019 року на базі Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща).

До публікації включено розділи підготовлені представниками кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – д.ю.н., проф. Н.Р. Кобецькою (The Use of Animals for Entertainment Purposes: The Requirements of Ukrainian Legislation and the Practice of Their Читати далі