Розширення представництва від юридичного інституту у Науково-консультативній раді при Верховному Суді

7 лютого 2020 р. на черговому засіданні Пленуму Верховного Суду затверджено новий склад Науково-консультативної ради при Верховному Суді. До її оновленого складу включена завідувачка кафедри трудового, екологічного та аграрного права професор Надія Кобецька.

Представником від навчального-наукового юридичного інституту в Науково-консультативній раді з часу її створення є також директор інституту, професор Валентина Васильєва.

Відповідно до Положення Науково-консультативна рада є дорадчим органом, що утворюється при Верховному Суді відповідно до статті 47 Закону України «Про судоустрійі статус суддів», для підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховного Суду, що потребують наукового забезпечення. Вона утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права. До повноважень Науково-консультативної ради належать, зокрема, підготовка наукових висновків щодо тлумачення та застосування норм права;участь у підготовці проектів узагальнень практики застосування судами норм матеріального і процесуального права з метою забезпечення їх однакового застосування під час розгляду справ;попередній розгляд проектів постанов Пленуму Верховного Суду щодо надання рекомендаційних роз’яснень з питань застосування судами законодавства України під час розгляду справ;участь у координації наукових досліджень у галузі права та формуванні державного замовлення на наукові дослідження в галузі права та інші.