Вихід з друку тому 16 «Земельне та аграрне право» Великої української юридичної енциклопедії

У всеукраїнському видавництві «Право» Національної академії правових наук України побачив світ черговий том «Великої української юридичної енциклопедії». Це видання у 20-ти томах започатковане Національною академією правових наук України, Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого.

Шістнадцятий том «Земельне та аграрне право»  Енциклопедії є систематизованим зведенням знань про основні поняття, які використовуються в науці та законодавстві земельного права й аграрного права. В енциклопедії розміщені статті: а) в яких визначаються актуальні та практично значимі положення, що стосуються особливостей права власності та речових прав на землю в сучасних ринкових умовах, аналізується специфіка правового режиму окремих категорій земель України; б) в яких висвітлюються концептуальні положення сучасного аграрного права.

Авторами відповідного тому Енциклопедії є науковці, які представляють провідні наукові школи екологічного права України. Автором тлумачення ряду понять (вид використання земельної ділянки, земельні ділянки особистих селянських господарств, кадастровий номер земельної ділянки, користувачі земельних ділянок, права на землю особистих селянських господарств, правова охорона земель, система земельного права), вміщених в Енциклопедії, виступила суддя Верховного Суду, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доцент Надія Багай.