Стажування професора Надії Кобецької в Ягеллонському університеті

З 1 жовтня до 30 листопада завідувачка кафедри, проф. Надія Кобецька пройшла перший етап стажування в рамках програми стажування «Nagrodаim. Iwana Wyhowskiego» в Ягеллонському університеті (м. Краків). Стажування відбувалося на базі кафедри права охорони довкілля факультету права та адміністрації. Науковим консультантом була завідувачка відповідної кафедри, заступниця декана факультету проф. Барбара Іваньска (prof. Barbara Iwańska).

Під час стажування відбулося ознайомлення з роботою кафедри екологічного права Ягеллонського університету, навчальними дисциплінами, які читаються викладачами кафедри, організацією навчального процесу, методикою викладання навчальних курсів. Була можливість слухати щотижневі лекції з предмету «Право охорони довкілля в Польщі і в ЄС», що проводились проф. Барбарою Іваньскою, та відвідувати практичні заняття. На семінарі, що проводиться для магістрів з проблем права охорони довкілля, проф. Надія Кобецька презентувала доповідь: «Особливості правового регулювання захисту тварин від жорстокого поводження в Україні» та взяла участь в дискусії щодо порівняння відповідних норм в Україні і Польщі.В період стажування також консультувала підготовку магістерської роботи, тематикою якої було порівняння законодавства України і Польщі щодо участі громадськості в прийнятті екологічних рішень. Цінність відвіданих занять, насамперед, в поглибленні розуміння багатьох положень права довкілля ЄС, правових механізмів їх впровадження в польську правову систему. Особливо важливо підкреслити прикладний характер лекційних та практичних занять, що стане стимулом для наслідування у своїй викладацькій діяльності.

Найбільше часу займала науково-дослідна робота, що була пов’язана з аналізом польських наукових публікацій в галузі права охорони довкілля. Ягеллонський університет надав повний доступ до університетської бібліотеки та бібліотеки факультету права і адміністрації, де була можливість вивчати як навчальну, так і монографічну літературу, наукові статті в академічних журналах. Результатом науково-дослідної роботистали підготовлені наукові публікації: наукові статті«Особливості правового режиму національних парків за законодавством Республіки Польща» та «Дефініції базових категорій екологічного права (на прикладі законодавства Польщі)», тези виступів на конференціях. Також розпочата підготовка спільної наукової статті з проф. Барбарою Іваньскою на тему: «Правовий режим доступу до екологічної інформації за законодавством Республіки Польща та України». 17 жовтня взяла участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції на тему «Національні, європейські, міжнародні стандарти правової охорони тварин», що відбулася на базі Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в м. Люблін. За результатами участі в роботі конференції поданий матеріал до англомовної рецензованої колективної монографії.