Презентація результатів наукових досліджень представників кафедри трудового, екологічного та аграрного права на міжнародній науковій конференції в м. Люблін

17 жовтня на базі Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща) відбулася міжнародна конференція на тему «Національні, європейські, міжнародні стандарти правової охорони тварин». Її метою стало здійснення всебічного аналізу правових приписів, які визначають стандарти гуманітарного захисту різних категорій тварин (диких, свійських, домашніх) за міжнародним, європейським та національним законодавством.

До участі в роботі конференції організаторами були запрошені представники кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – проф. Надія Кобецька та викл. Леся Данилюк.

Особисту участь у роботі конференції взяла проф. Надія Кобецька, яка була включена в науковий комітет конференції та виступила в пленарному засіданні з доповіддю на тему: «Використання тварин у видовищних заходах: вимоги українського законодавства та практика їх реалізації». В доповіді були підняті актуальні питання гуманного ставлення до тварин, захисту їх від жорстокого поводження; наголошувалося на важливості подальшого аналізу цього питання представниками саме науки екологічного права; аналізувався припис українського законодавства щодо заборони на створення та діяльність пересувних звіринців, пересувних зоопарків та пересувних виставок диких тварин; підкреслювалась особлива роль рішень органів місцевого самоврядування, а також активність громадськості, яка є рушійною силою в питання впровадження в життя законодавчих приписів та притягнення винних осіб до відповідальності.

У межах роботи конференції були заслухані доповіді польських науковців з різних інституцій: Польської академії наук, Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Варшавського університету, Ягеллонського університету,Лодзького університету, Вармінсько-Мазурського університету та інших, а також представників України і Естонії з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Таллінського університету.

Результатом роботи конференції буде видання англомовної рецензованої електронної колективної монографії. До монографії подано розділи, підготовлені Н. Р. Кобецькою («Використання тварин у видовищних заходах: вимоги українського законодавства та практика їх реалізації») та Л. Р. Данилюк («Заходи охорони та відтворення мисливських тварин і середовища їх перебування за законодавством України»).