Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації»

20-22 вересня 2019 р. кафедрою трудового, екологічного та аграрного права
проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Особливості
правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних
відносин в умовах глобалізації», метою якої було створення наукової платформи
для обміну думками щодо регулювання екологічних та суміжних відносин в
умовах загострення глобальних екологічних проблем.
Участь у заході взяли науковці з понад десяти провідних вищих навчальних
закладів України.
На початку роботи з вітальним словом до учасників звернулася д.е.н., проф.,
проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника Якубів В. М.. Також гостей привітали д.ю.н., проф., директор
навчально-наукового юридичного інституту Васильєва В. А. та д.ю.н., проф.,
завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного права Кобецька Н. Р..
На пленарному засіданні виступили д.ю.н., проф., акад. НАПрН України,
завідувач відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного
права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Малишева Н. Р., д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України, професор кафедри
земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого Статівка А. М., д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України,
завідувач кафедри земельного та аграрного права Київського національного
університету імені Тараса Шевченка Носік В. В., д.ю.н., проф., член-кор.
НАПрН України, професор кафедри екологічного права Київського
національного університету імені Тараса Шевченка Балюк Г. І., д.ю.н., проф.,
член-кор. НАПрН України завідувач кафедри земельного та аграрного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Шульга М. В..
Подальша робота конференції здійснювалась у таких напрямках:
Дискусійна платформа 1. Правова охорона земель в умовах масштабного
забруднення та деградації земельних ресурсів.
Дискусійна платформа 2. Глобальні зміни клімату та їх наслідки: міжнародно-
правові та національні механізми адаптації.
Дискусійна платформа 3. Правове регулювання раціонального і ефективного
природокористування в умовах глобального дефіциту природних ресурсів.
Дискусійна платформа 4. Система міжнародних, європейських та національних
зобов’язань щодо збереження біорізноманіття.
Дискусійна платформа 5. Правове забезпечення екологічної безпеки як умова
реалізації концепції сталого розвитку.
Дискусійна платформа 6. Правові засади забезпечення продовольчої безпеки в
контексті світової глобалізації.