Участь викладачів кафедри в міжнародній науково-практичній конференції на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

31 травня 2019 року проф. Надія Кобецька, доцент Зоряна Яремак та докторант Світлана Романко взяли участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції, організованої кафедрою екологічного права, кафедрою земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на тему: «Еколого-правовий статус людини і громадянина в Україні та світі: ретроспективний та перспективний погляди».

В обговоренні актуальних теоретико-практичних питань екологічних прав та обов’язків людини та громадянина в Україні та світі, включаючи можливості їх реалізації і захисту в галузях аграрного, земельного, природоресурсного права крізь призму їх історичних засад формування, становлення та розвитку взяли участь науковці з Італії, Польщі, Білорусії, а також представники всіх провідних еколого-правових наукових шкіл України.

У пленарному засіданні з доповіддю «Екологічна міграція як наслідок порушення права на безпечне довкілля» виступила проф. Надія Кобецька. Нова для правової доктрини України проблема екологічної міграції, правового статусу екологічних мігрантів та внутрішньо екологічно переміщених осіб викликали значний інтерес та наукову дискусію серед присутніх.

За результатами роботи конференції опублікований збірник тез, в якому представлені матеріали докторанта Світлани Романко на тему «Еколого-правова політика у сфері зміни клімату та права людини», доц. Зоряни Яремак на тему «Інтереси в механізмі еколого-правового конфлікту», викл. Лесі Данилюк на тему «Основні проблеми щодо поводження з побутовими відходами в Україні».