Запрошення на науково-практичну конференцію

Кафедра трудового, екологічного та аграрного права запрошує науковців, аспірантів, практиків до участі в роботі Всеукраїнської наукового-практичної конференції «Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації», яка відбудеться 20-22 вересня 2019 року.

Метою конференції є створення наукової платформи для обміну думками щодо регулювання екологічних та суміжних відносин в умовах загострення глобальних екологічних проблем.

Масштабне забруднення довкілля, неефективне управління відходами, деградація земель, зменшення запасів природних ресурсів, несприятливі зміни клімату призводять до зміни всієї парадигми розвитку людства. Для національної правової системи це викликає необхідність вироблення нових юридичних механізмів, впровадження міжнародних та європейських правил регулювання відносин з метою мінімізації  відповідних загроз.

Напрямки роботи конференції:

  1. Глобальні зміни клімату та їх наслідки: міжнародно-правові та національні механізми адаптації.
  2. Правове забезпечення екологічної безпеки як умова реалізації концепції сталого розвитку.
  3. Система міжнародних, європейських та національних зобов’язань щодо збереження біорізноманіття.
  4. Правове регулювання раціонального і ефективного природокористування в умовах глобального дефіциту природних ресурсів.
  5. Правові засади забезпечення продовольчої безпеки в контексті світової глобалізації.
  6. Правова охорона земель в умовах масштабного забруднення та деградації земельних ресурсів.

У рамках роботи конференції планується проведення дискусійної панелі, присвяченої проблемі зміни клімату, регулювання механізмів скорочення викидів парникових газів, адаптації до змін клімату на локальному та регіональному рівнях.

Інформаційний лист