Вітання з захистом дисертації.

22 квітня на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право: аграрне право; екологічне право; природоресурсне право аспіранта кафедри Жидана Ореста Степановича на тему «Правовий режим боліт в Україні».

Кафедра вітає з успішним захистом здобувача та його наукового керівника – доктора юридичних наук, професора Кобецьку Надію Романівну.