Участь викладачів кафедри в обговоренні актуальних проблем екологічного, земельного та аграрного законодавства на «круглому столі», присвяченому 90-річчю з дня народження проф. В. К. Попова

Науково-педагогічний колектив кафедри традиційно бере активну участь в профільних наукових заходах, що проводяться вищими навчальними юридичними закладами України. Не стала винятком чергова наукова дискусія, організована 1 березня кафедрою екологічного права і кафедрою земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Особливістю цього «круглого столу» була присвята його пам’яті видатного українського вченого-правознавця, який займався проблемами екологічного, земельного та аграрного права, завідувача кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (1979-2005 р.р.), доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента НАПрН України Василя Костянтиновича Попова.

Засідання відкрив проректор з наукової роботи Університету проф. А. П. Гетьман, який підкреслив, що в цьому залі зібралися рідні Василя Костянтиновича Попова, колеги, учні, а також всі ті, хто цінував і поважав його. Серед них не тільки представники Університету, а й фахівці з інших міст і навчальних закладів нашої країни.

На пленарному засіданні виступили проф. В. І. Андрейцев, проф. Н. Р. Малишева, проф. А. М. Статівка, проф. І. І. Каракаш, проф. М. В. Шульга та інші. Наукові доповіді провідних вчених України були присвячені актуальним сучасним питанням екологічного, аграрного та земельного права. У своїх виступах вони також згадували свої зустрічі, співпрацю, наукові ідеї Василя Костянтиновича. З доповіддю щодо особливостей, умов та проблем імплементації екологічної політики і права ЄС (на прикладі імплементації європейських стандартів охорони атмосферного повітря Республікою Польща) виступила завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника проф. Н. Р. Кобецька.

За результатами роботи «круглого столу» опублікований збірник матеріалів, в якому містяться тези доповідей і інших представників кафедри: доц. Н. О. Багай (Співвідношення принципів аграрного законодавства України та принципів державної аграрної політики); викл. Л. Р. Данилюк (Порядок надання мисливських угідь в користування в Україні та інших державах); доц. Г. В. Мороз (Щодо принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та розташованих на ній будівель та споруд); аспіранта І. В. Шукало (Проблеми законодавчого регулювання санітарно-захисних зон).