17-19 травня 2018 р. на базі кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В. З. Янчука юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ) відбулася міжнародна науково-практична конференція «Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть» з нагоди 120-річчя університету.

У роботі конференції взяли участь представники вітчизняної юридичної науки аграрного, екологічного та земельного права, серед яких: Анісімова Г. В., Духневич А. В., Кірін Р. С., Кобецька Н. Р., Коваленко Т. О., Ковтун О. М., Костяшкін І. О., Краснова М. В., Носік В. В., Статівка А. М., Уркевич В. Ю., Шульга М. В. та інші, а також зарубіжні колеги.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника був представлений на конференції делегацією від кафедри трудового, екологічного та аграрного права у складі: д.ю.н, проф. Кобецької Н. Р., к.ю.н., доц. Багай Н. О., к.ю.н., доц. Мороз Г. В., к.ю.н., викл. Данилюк Л. Р.

Зокрема, проф. Кобецька Н. Р. виступила на пленарному засіданні конференції з темою доповіді «Екологічна політика та право Польщі: досвід для України», інші учасники від кафедри – на відповідних секційних засіданнях: доц. Багай Н. О. (тема виступу – «Виробники сільськогосподарської продукції: проблеми законодавчого визначення поняття»), доц. Мороз Г. В. («Еколого-правові обмеження: загальнотеоретичні засади»), викл. Данилюк Л. Р. («Поняття та правова характеристика басейнового принципу управління водними ресурсами»).

Загалом конференція стала платформою для обміну думками серед науковців щодо перспектив розвитку аграрного, земельного та екологічного права, в тому числі через призму євроінтеграції. Крім цього, предметом обговорення були й актуальні питання реформування сучасної юридичної освіти в Україні.