Перша публікація викладачів кафедри, включена в Scopus

На початку 2018 року прізвища викладачів кафедри – професора Н. Р. Кобецької та доцента, докторанта кафедри С. М. Романко з’явилися в наукометричній базі Scopus.

У відповідну базу включена монографія «Environmental Mediation: An International Survey» (Екологічна медіація: міжнародний огляд) під загальною редакцією Catherine Choquette та Veronique Fraser (професори Шербрукського університету, Канада), що вийшла з друку в кінці 2017 року в британському видавництві «Routledge» (https://www.routledge.com/Environmental-Mediation-An-International-Survey/Choquette-Fraser/p/book/9781138048089).

У монографії на основі порівняльного підходу представлений огляд правової бази екологічного посередництва з акцентом на судових, адміністративних, приватних процедурах та критеріях застосування екологічної медіації в низці юрисдикцій світу. Перший розділ монографії (Recent developments in Ukraine) підготовлений проф. Н. Р. Кобецькою та доц. С. М. Романко і присвячений питанням сучасного стану правового регулювання вирішення екологічних конфліктів в Україні та перспективам запровадження медіації при врегулюванні таких конфліктів.

В інших розділах роботи викладений аналіз правового регулювання та практики екологічної медіації в Китаї, Нідерландах, Бельгії, Канаді, Франції, США, Англії, Бразилії. Їх авторами виступають професори провідних університетів світу та медіатори-практики.