Тематика курсових робіт

Екологічне право України (денна форма навчання)

Екологічне право України (заочна форма навчання)

Аграрне право України (денна форма навчання)

Аграрне право України (заочна форма навчання)

Трудове право України (денна форма навчання)

Трудове право України (заочна форма навчання)

Земельне право України (денна форма навчання)

Земельне право України (заочна форма навчання)