Тематика досліджень

Кафедра трудового, екологічного та аграрного права є базовою щодо підготовки аспірантів спеціальності 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право та спеціальності 081 Право освітнього ступеня кандидат наук (доктор філософії).

Тематика дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право аспірантів кафедри трудового, екологічного та аграрного права:

3-й рік навчання

заочна форма навчання:

Бирич Н.В. – “Правовий режим водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних” (науковий керівник – д.ю.н., професор Кобецька Н.Р.)

2-й рік навчання

денна форма навчання:

Кошелюк Т.В. –  “Організаційно-правовий механізм функціонування національних природних парків” (науковий керівник – д.ю.н., професор Кобецька Н.Р.)

1-й рік навчання

денна форма навчання:

Шукало І.В. – “Правовий режим санітарно-захисних зон в Україні” (науковий керівник – д.ю.н., професор Кобецька Н.Р.)