Тематика досліджень

Кафедра трудового, екологічного та аграрного права є базовою щодо підготовки аспірантів спеціальності 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право та спеціальності 081 Право освітнього ступеня кандидат наук (доктор філософії).

Тематика дисертаційних робіт:

4-й рік навчання

денна форма навчання:

Кошелюк Т.В. –  “Організаційно-правовий механізм функціонування національних природних парків” (науковий керівник – д.ю.н., професор Кобецька Н.Р.)

2-й рік навчання

денна форма навчання:

Шукало І.В. – “Правовий режим санітарно-захисних зон в Україні” (науковий керівник – д.ю.н., професор Кобецька Н.Р.)

Кисилиця Н. Д. –  “Припинення права оренди землі ” (науковий керівник – к.ю.н., доцент Багай Н.О.)

1-й рік навчання

заочна форма навчання:

Кіт Р.С. – “Припинення права користування лісами” (науковий керівник – к.ю.н., доцент Яремак З.В.)