Тематика дипломних робіт

Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт

Теми дипломних робіт 2020-2021 н.р.

Про затвердження тем дипломних робіт студентам магістратури 2020-2021 н.р. 

Запобігання плагіату

Відповідно до розпорядження «Про затвердження тем дипломних робіт студентів магістратури денної та заочної форм навчання, призначення наукових керівників і консультантів у 2020-2021 навчальному році» дипломні роботи повинні бути здані на кафедру трудового, екологічного та аграрного права до 15 листопада 2021 року.