Силабуси

Доктринальні проблеми правового регулювання земельних відносин

Проблеми механізму набуття та реалізації прав на землю

Аграрне законодавство України – проблеми теорії і практики

Доктрина екологічного права

Доктринальні проблеми правового механізму охорони земель в Україні

Правовий механізм державного управління екологічною складовою сталого розвитку

Публічно-приватні засади

Теоретико-практичні аспекти законодавчого впровадження міжнародного досвіду поводження з відходами в Україні