Програмові вимоги

І семестр

Набуття та реєстрація прав на землю

Правовий режим земель сільсьгосподарського призначення

Правова охорона земель України

Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва

Право екологічної безпеки

с/к Правові засади землеустрою

с/к “Вирішення земельних спорів”

с/к “Правова охорона вод”

с/к “Управління в галузі охорони довкілля та природокористування”

ІІ семестр

Договірне регулювання екологічних відносин

Дозвільна система у сфері використання природних ресурсів

Еколого-правова конфліктологія

Збереження біорізноманіття та правовий режим екологічної мережі

Конституційно-правові засади охорони довкілля та використанння природних ресурсів

Право навколишнього середовища ЄС