Наукова робота викладачів

Науково-дослідна робота кафедри

здійснюється в межах таких тем наукових досліджень:

       

1. «Вдосконалення правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах адаптації до законодавства ЄС» (номер державної реєстрації 0110U003028):

1) науковий керівник д.ю.н., проф. Кобецька Надія Романівна;

2) терміни виконання 03.2010-03.2025 р.р.;

3) мета: розробка науково-теоретичного обґрунтування вдосконалення правового механізму регулювання екологічних, земельних, природноресурсових, аграрних відносин на основі новітнього законодавства, джерельної бази та сучасних європейських підходів;

4) очікуваний результат: захист дисертацій, написання монографій, публікація наукових статей, участь в науково-практичних конференціях, опублікування тез доповідей.

2. «Актуальні проблеми забезпечення права на працю та шляхи їх удосконалення» (номер державної реєстрації 0111U007988):

1) науковий керівник к.ю.н., доц. Кохан Наталія Василівна;

2) терміни виконання 01.2018-01.2023 р.р.;

3) мета: аналіз чинного законодавства України та проведення співвідношення із міжнародним трудовим законодавством з приводу виявлення прогалин трудового законодавства, а також розробка механізму удосконалення правового регулювання трудових відносин;

4) очікуваний результат: захист дисертацій, написання монографій, публікація наукових статей, участь в науково-практичних конференціях, опублікування тез доповідей.