Анотації навчальних дисциплін

 У 2020-2021 навчальному році кафедра забезпечує викладання профільних  та вибіркових навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форми спеціальності 081 Право  в Навчально-науковому Юридичному інституті, зокрема: «Земельне право України», «Трудове право України», «Екологічне право України», «Аграрне право України», «Право соціального забезпечення», «Пенсійне забезпечення громадян», для студентів денної та заочної форми спеціальності Міжнародне та європейське право: «Трудове право України та країн ЄС», а також відповідних навчальних дисциплін для студентів спеціальності 013 Початкова освіта у Педагогічному інституті: «Трудове право», «Трудове законодавство в сфері освіти».

Анотації навчальних дисциплін

Профільні навчальні дисципліни:

Земельне право України

Трудове право України

Екологічне право України

Аграрне право України

Трудове право України та країн ЄС

Дисципліни вільного вибору студента:

с/к “Право соціального забезпечення”

с/к “Пенсійне забезпечення громадян”

с/к “Соціальні допомоги за законодавством України”

с/к “Захист трудових прав працівників”