Навчальні дисципліни

У 2018-2019 навчальному році кафедра забезпечує викладання:

1) профільних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форми спеціальності 081 Право в Навчально-науковому Юридичному інституті, зокрема: «Земельне право України», «Трудове право України», «Екологічне право України», «Аграрне право України»;

2) спецкурсів: «Право соціального забезпечення», «Соціальні допомоги за законодавством України»;

3) відповідних дисциплін в Педагогічному інституті («Трудове законодавство в сфері освіти»).

Земельне право України

Трудове право України

Екологічне право України

Аграрне право України

с/к “Право соціального забезпечення”