Навчальні дисципліни

У 2020-2021 навчальному році кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

1. ПРОФІЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

І семестр

Набуття та реєстрація прав на землю

Правова охорона земель України

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

ІІ семестр

Договірне регулювання екологічних відносин

Дозвільна система у сфері використання природних ресурсів

Еколого-правова конфліктологія

ІІІ семестр

Правовий режим поводження з відходами

Право екологічної безпеки

2. ДИСЦИПЛІНИ НА ВИБІР

І семестр

Право навколишнього середовища ЄС / Міжнародне право навколишнього середовища ЄС

Трудові правовідносини сільськогосподарських підприємствАдвокатська діяльність в еколого-правових відносинах

Правова охорона вод/Правовий режим поводження з відходами

ІІ семестр

Реалізація та захист екологічних прав громадян / Конституційно-правові засади охорони довкілля та використання природних ресурсів

Управління в галузі охорони довкілля та природокористуванняСудовий захист прав природокористувачів

Збереження біорізноманіття та правовий режим екологічної мережіЕнергетичне право

ІІІ семестр

Особливості використання земель для містобудівних потребПравові засади землеустрою

Вирішення земельних спорів/Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва