Навчальні дисципліни

У 2019-2020 навчальному році кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

1. ПРОФІЛЬНІ КУРСИ

І семестр

Набуття та реєстрація прав на землю

Правова охорона земель України

Еколого-правова конфліктологія

ІІ семестр

Договірне регулювання екологічних відносин

Дозвільна система у сфері використання природних ресурсів

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

ІІІ семестр

Правовий режим поводження з відходами

Право екологічної безпеки

2. КУРСИ НА ВИБІР

І семестр

Право навколишнього середовища ЄС / Міжнародне право навколишнього середовища ЄС

Трудові правовідносини сільськогосподарських підприємствАдвокатська діяльність в еколого-правових відносинах

Збереження біорізноманіття та правовий режим екологічної мережі /Правовий режим поводження з відходами

ІІ семестр

Реалізація та захист екологічних прав громадян / Конституційно-правові засади охорони довкілля та використання природних ресурсів

Управління в галузі охорони довкілля та природокористуванняСудовий захист прав природокористувачів

Правова охорона водЕнергетичне право

ІІІ семестр

Особливості використання земель для містобудівних потребПравові засади землеустрою

Вирішення земельних спорів/Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва