Навчальні дисципліни

У 2018-2019 навчальному році кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

І семестр (1 рік навчання)

Нормативні (екзаменаційні)

Набуття та реєстрація прав на землю(доц.Мороз Г.В.)

Правова охорона земель України (проф.Вівчаренко О.А.)

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення (доц.Багай Н.О.)

Вибіркові (залікові)

Адвокатська діяльність в еколого-правових відносинах (доц.Кузьмич О.Я.)

с/к “Управління в галузі охорони довкілля та природокористування” (доц.Яремак З.В.)

с/к “Правова охорона вод” (доц.Мороз Г.В.)

І семестр (2 рік навчання)

Нормативні (екзаменаційні)

Право екологічної безпеки (доц.Мороз Г.В.)

Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва (доц.Багай Н.О.)

Вибіркові (залікові)

Вирішення земельних спорів (доц.Багай Н.О.)

Правові засади землеустрою (доц.Мороз Г.В.)

ІІ семестр

Нормативні (екзаменаційні)

Договірне регулювання екологічних відносин (проф.Кобецька Н.Р.)

Дозвільна система у сфері використання природних ресурсів (проф.Кобецька Н.Р.)

Еколого-правова конфліктологія (доц.Яремак З.В.)

Вибіркові (залікові)

с/к “Право навколишнього середовища ЄС” (викл.Данилюк Л.Р.)

с/к “Збереження біорізноманіття та правовий режим екологічної мережі” (викл.Данилюк Л.Р.)

с/к “Конституційно-правові засади охорони довкілля та використання природних ресурсів” (проф.Вівчаренко О.А.)