Міжнародна наукова співпраця

Профільна спрямованість кафедри пов’язана з проблемами правового забезпечення охорони природних ресурсів та довкілля в цілому. Особливе значення для їх вирішення має узгодженість дій різних державних, недержавних інституцій, а також міждержавне співробітництво, оскільки саме ці проблеми не обмежуються кордонами держави та ефективне їх розв’язання потребує докладання зусиль усіх.

Важливим поштовхом до розвитку міжнародного співробітництва та участі в міжнародних проектах і програмах стало прийняття Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у жовтні 2010 року до Академії екологічного права Міжнародного союзу охорони природи ООН (МСОП ООН).

Для довідки:

МСОП заснований у 1948 році урядами та неурядовими організаціями і на сьогодні є найстарішою та найбільшою глобальною екологічною організацією, що має на меті збереження природних ресурсів. Розуміючи роль права у боротьбі із найбільш актуальними екологічними проблемами та викликами у 1960 році було створено Комісію екологічного права МСОП, що складається із експертів зі всього світу. Згодом у 2003 році, визнаючи важливість розвитку освіти та науки в сфері екологічного права на рівні університетів, МСОП розвинув ідею створення Академії екологічного права.  Академія є унікальною мережею академічних закладів, які займаються удосконаленням правової освіти в галузі екології, членами якої на сьогодні є більше 190 установ по всьому світу. Жоден із українських ВУЗів не входить в дану мережу. Основними вимогами щодо членства в Академії є: кількість предметів в навчальній програмі, пов’язаних із екологічним правом і кількість професорського викладацького складу, що спеціалізується в даній сфері та періодичність публікацій та наукових досліджень в сфері екологічного права.

Представниками від кафедри в Академії екологічного права МСОП ООН є проф. Кобецька Н. Р., доц. Яремак З.В., доц. Данилюк Л.Р.

Членство в Академії дозволяє викладачам обмінюватися результатами своїх наукових досліджень із науковцями всього світу, обмінюватися та покращувати методи викладання екологічного права, брати участь у спільних дослідженнях та ініціативах, спрямованих на вирішення найбільш глобальних екологічних проблем за допомогою права.

Особливо активна робота в цьому напрямку велася доц. Романко С. М., яка входила до складу Правління Академії.

Доц. Романко С. М. постійно брала участь у роботі Міжнародних Колоквіумів Академії із публікацією матеріалів:

2011 – м. Мпеквені (Південно-Африканська Республіка)

2012 – м. Балтімор (США)

2014 – м. Таррагона (Іспанія)

2015 – м. Джакарта (Індонезія)

2016 – м. Осло (Норвегія)

Сьогодні активну роботу в цьому напрямку продовжує доц. Данилюк Л. Р., яка проводить постійний моніторинг міжнародних освітніх, наукових, практичних проектів із метою залучення до участі в них викладачів кафедри та студентів інституту.

1 липня 2021 року викл. Леся Данилюк взяла участь в Міжнародному Колоквіумі Академії «Майбутнє екологічного права: амбіції та реальність» (онлайн) м. Ґронінґен (Нідерланди) та представила виступ на тему «Поводження з побутовими відходами в Україні в контексті євроінтеграції: основні проблеми та головні шляхи їх вирішення».

                     

Участь в програмах обміну, навчаннях та стажуваннях за кордоном:

Викладачі кафедри були учасниками програми міжнародного обміну «Відкритий світ», організованої Посольством США в Україні за сприяння та фінансової підтримки Конгресу США. Головна мета програми «Відкритий світ» – зміцнення взаєморозуміння та співробітництва між Україною і Сполученими Штатами шляхом надання можливості українським лідерам у різних галузях діяльності зустрітися зі своїми американськими колегами й обмінятися досвідом та ідеями з найбільш важливих для обох сторін питань.

Зав. кафедри Кобецька Н. Р. перебувала в США за програмою «Відкритий світ» у складі делегації українських правників з 14 по 24 вересня 2011 року в м. Чикаго.

Контакти, налагоджені в ході зустрічі, сприяли запровадженню співпраці Юридичного інституту з навчальними та іншими установами США з різних питань діяльності, зокрема, започаткували програму обміну науковою продукцією з Бібліотекою Конгресу США у Вашингтоні.

Доц. Романко С. М. стала учасником такої ж програми за напрямком “Верховенство права” з 18 по 29 вересня 2013 року.

У результаті відвідання державних установ США, юридичних компаній та навчальних закладів було сформовано знання правової системи США, налагоджено ділові зв’язки із адміністрацією Sunny Law School Державного університету штату Нью-Йорк (м.Баффало, Нью-Йорк), зокрема із професором екологічного права цього університету Еролом Медінгером та коледжем у м. Рочестер (Нью-Йорк). Також випала можливість відвідати та ознайомитись із роботою відділу поліції штату та суду з контролю за виконанням умовно-дострокового звільнення у м. Рочестер (Нью-Йорк), а також із роботою громадської організації, яка об’єднує практикуючих юристів.

Доц. Романко С. М. з 12 по 16 листопада 2012 р. та зав. кафедри Кобецька Н. Р. з 24 по 28 липня 2013 р. у складі делегації від України стали учасниками спеціального курсу з питань правозастосування та кримінального переслідування злочинів проти довкілля в м. Будапешт (Угорщина) на базі Міжнародної правоохоронної Академії (ILEA) за повної фінансової та організаційної підтримки Агенції США з питань захисту довкілля (U.S.EnvironmentalProtectionAgency), Департаменту Юстиції США, Державного Департаменту США, Посольства США в Україні. Участь в курсі брали також представники інших держав: Грузії та Румунії, Молдови та Болгарії. Під час проходження курсу учасники отримали ґрунтовну інформацію щодо шляхів вирішення проблемних питань, що виникають під час кримінального переслідування злочинів проти довкілля, наявних засобів та інструментів ефективного провадження таких справ, обмінялися досвідом роботи своїх країн.

Зав. кафедри Кобецька Н. Р. і доц. Романко С. М. стали учасниками тренінгового курсу «Незаконна порубка лісу та злочини у сфері лісового господарства», який відбувався за повної організаційної та фінансової підтримки Посольства США в Україні у період з 28 вересня по 2 жовтня 2015 року на базі Міжнародної Правоохоронної Академії (ILEA) у м. Будапешт (Угорщина). У результаті проходження курсу встановлено ділові зв’язки із Регіональним Екологічним центром та Міжнародною Правоохоронною Академією, окреслено нові напрямки співпраці як із вищезгаданими міжнародними установами, так і з правоохоронними органами України.

Впродовж січня–червня 2016 року асистент кафедри Леся Данилюк була слухачем онлайн курсу із міжнародного екологічного права, розробленого юристами та екологами МБО «Екологія-Право-Людина». Програма курсу включала вісім модулів, які передбачали вивчення на спеціальній платформі найактуальніших питань охорони навколишнього природного середовища у транснаціональному контексті.

Результатом успішного завершення курсу стало запрошення Лесі Данилюк до участі в міжнародній літній школі «International and comparative environmental law», організованої МБО «Екологія-Право-Людина» та Юридичним інститутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (смт. Жденієво, Воловецький р-н, Закарпатська обл., 4–7 червня 2016 року). У літній школі взяли участь відомі юристи та екологи з США, Великої Британії, Молдови та інших країн.

                           

У 2019 році проф. Кобецька Н. Р. стала лауреатом Нагороди імені Івана Виговського та отримала право на проходження наукового стажування на базі двох польських університетів (Ягеллонський університет (м. Краків) і Жешівський університет (м. Жешув).

Для довідки:

Нагорода імені Івана Виговського заснована в 2014 році під патронатом Президента Польщі та присуджується громадянам України, які зробили значний внесок в розвиток науки, культури та суспільного життя, формування та розвиток громадянського суспільства в Україні та побудову демократичної України, опираючись на європейські цінності та беручи до уваги історичні, сучасні та майбутні відносини України з Польщею та Європою. Ініціатором нагороди став Студіум Східної Європи Варшавського університету за участю чотирьох провідних польських вузів: Варшавського університету, Ягелонського університету, Університету імені Адама Міцкевича в Познані і Вроцлавського університету. Пізніше до участі у відборі кандидатів та забезпечення проходження ними наукового стажування приєдналися інші польські вузи. Сьогодні програма стажування фінансується та забезпечується спільно 25 польськими університетами.

З 1 жовтня до 30 листопада 2019 року проф. Надія Кобецька пройшла перший етап стажування в рамках програми стажування «Nagrodа im. Iwana Wyhowskiego» в Ягеллонському університеті (м. Краків). Безпосередньо стажування відбувалося на базі кафедри права охорони довкілля факультету права та адміністрації. Науковим консультантом була завідувачка відповідної кафедри, заступник декана факультету проф. Барбара Іваньска (prof. Barbara Iwańska). Під час стажування була можливість слухати щотижневі лекції з курсу «Право охорони довкілля в Польщі і в ЄС», що проводились проф. Барбарою Іваньскою, та відвідувати практичні заняття. На семінарі, що проводиться для магістрів з проблем права охорони довкілля, проф. Надія Кобецька презентувала доповідь: «Особливості правового регулювання використання тварин у видовищних заходах в Україні» та взяла участь в дискусії щодо порівняння відповідних норм в Україні і Польщі. Результатом науково-дослідної роботи стали підготовлені наукові публікації, зокрема, наукові статті «Особливості правового режиму національних парків за законодавством Республіки Польща», «Категорії «довкілля» і «природа» в системі об’єктів права охорони довкілля Республіки Польща».

                 

З 1 квітня по 31 травня 2021 року проф. Надія Кобецька була направлена в Жешувський університет (м. Жешув) для проходження другого етапу стажування в рамках програми «Nagrodа im. Iwana Wyhowskiego».

 Участь в роботі міжнародних наукових конференцій:

З 10 по 14 квітня 2016 року делегація  в складі зав. кафедри Кобецької Н.Р. та доц. Романко С.М. брали участь у роботі Конференції країн Центральної та Східної Європи щодо здоров’я населення та довкілля, яка відбувалась у м. Прага (Чеська Республіка). Проф. Кобецька Н.Р. та доц. Романко С.М. виступали на пленарному засіданні конференції із доповіддю, присвяченою 30-ій річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Ukrainian experience in establishing a causal connection between population diseases under unfavorable environmental factors after Chernobyl» (Досвід України у встановленні причинно-наслідкового зв’язку між хворобами населення та впливом несприятливих екологічних факторів Чорнобильської катастрофи).

20–21 жовтня 2016 р. асистент кафедри Леся Данилюк взяла участь у Міжнародній  конференції «Evolution of Private Law – New Approach», яка відбулася в м. Катовіце (Польща), на базі Факультету права та адміністрації Сілезького університету. Тема виступу «Contractualregulationofusinghuntinglands».

                         

17 жовтня 2019 р. на базі Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща) відбулася міжнародна конференція на тему «Національні, європейські, міжнародні стандарти правової охорони тварин». До участі в роботі конференції організаторами були запрошені представники кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – проф. Надія Кобецька та викл. Леся Данилюк. Проф. Надія Кобецька була включена в науковий комітет конференції та виступила в пленарному засіданні з доповіддю на тему: «Використання тварин у видовищних заходах: вимоги українського законодавства та практика їх реалізації».

                 

31 березня 2021 року проф. Надія Кобецька та викл. Леся Данилюк взяли участь в міжнародній онлайн конференції «Правові аспекти гуманітарного захисту тварин» у м. Люблін (Республіка Польща) та презентували доповідь на тему «Імплементація норм Європейської конвенції про захист домашніх тварин в законодавство України: окремі теоретико-прикладні аспекти».

                         

Організація зустрічей з представниками навчальних закладів та офіційних інституцій інших держав:

– 7 листопада 2012 р. у рамках співпраці з Міжнародною академією екологічного права Міжнародного союзу охорони природи, членом якої є Юридичний інститут, була проведена зустріч між професорсько-викладацьким складом і студентами та Метью Майкл Шура, який є адвокатом – експертом, професором університету Колорадо. Її предметом стало обговорення позитивних та негативних сторін видобування сланцевого газу (зокрема, в умовах нашого регіону), а також оцінка думки громадськості та її обізнаності в даному питанні. Обговорювались такі ризики екологічного характеру при видобутку сланцевого газу, як відсутність належних гарантій захисту прав землевласників, а також населення регіону загалом; потенційний негативний вплив на численні рекреаційні території та національні парки Прикарпаття; зростання сейсмонебезпеки та загрози повеней; нестача місця та інфрастурктури для облаштування полігонів для відходів; проблеми забезпечення великої маси чистої води для гідророзриву та очищення зворотної води; відсутність нормативно закріпленого списку хімікатів, які можна використовувати при здійсненні гідророзриву, можливе проникнення хімікатів з вод у ґрунти, поверхневі та підземні води, забруднення атмосферного повітря та інші.

– 10 грудня 2013 р. була організована зустріч з професором Орегонського університету Джон Бонайном, засновником однієї з перших юридичних клінік в США та першої у світі у сфері екологічного права (1978 р.), авторитетним дослідником прав людини, зокрема у сфері екології. Професор прочитав лекцію студентам, на якій обговорювались проблеми екологічного права а також проблеми конституційних прав людини, зокрема, права на свободу зібрань.

– 24 вересня 2015 р. організований семінар-обговорення проблем застосування кримінальної відповідальності за незаконну рубку лісу та інші порушення лісового законодавства за участю представників міжнародного офісу Лісової служби Міністерства сільського господарства США: Shelia Slemp  – офіцер відділу Міжнародних програм Лісової служби США, колишній волонтер Корпусу Миру, Rocky Piaggione – спеціаліст управління юстиції (Departament of Justice) штату Пенсильванія, США, Shelley Gardner – офіцер відділу Міжнародних програм Лісової служби США (U.S. Forest Service, International Programs), Paul Huff – інспектор Лісової служби США Північно-Західного Тихоокеанського узбережжя, Andrew Coriell – інспектор Лісової служби США Північно-Західного Тихоокеанського узбережжя. В семінарі також взяли участь представники апеляційного суду Івано-Франківської області, господарського суду Івано-Франківської області, прокуратури Івано-Франківської області, Управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області, Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області, Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства, викладачі і аспіранти Юридичного інституту. Метою зустрічі став обмін інформацією і досвідом роботи правоохоронних, судових та інших державних інституцій для забезпечення успішної боротьби з незаконною вирубкою лісу та іншими порушеннями лісового законодавства, виявлення проблем, які існують в цій сфері, обговорення можливої співпраці і об’єднання зусиль держав для спільних дій у відповідному напрямку.

– 12 квітня 2018 р. у рамках міжнародного співробітництва відбулася зустріч викладачів кафедри трудового, екологічного та аграрного права Навчально-наукового Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника»  з Хасратом Аріжемендом – доктором філософії, викладачем юридичного факультету Університету Макгілла та Університету Монреаля (м. Квебек, Канада), старшим науковим співробітником Центру Міжнародного права сталого розвитку Університету Макгілла, лауреатом премії ЮНЕСКО за освітні інновації (Азія та Тихоокеанський регіон).

Під час зустрічі обговорювались питання участі викладачів кафедри у спільних наукових та освітніх проектах пов’язаних з управлінням природними ресурсами, правами громадян на землі сільськогосподарського призначення та інші.

Запрошений гість також  прочитав лекцію для студентів Навчально-наукового Юридичного інституту на тему «Правове регулювання доступу до використання генетичних ресурсів (на прикладі Індії, Білорусі, Бразилії, Європейського Союзу, України)».

На лекції були представлені актуальні проблеми забезпечення доступу до біоресурсів, особливості їх використання в міжнародному контексті, значення Картахенського та Нагойського протоколів до Конвенції про біологічне різноманіття в процесі регулювання доступу до генетичних ресурсів.

Також результатами координації викл. Данилюк Л. Р. відповідного напряму міжнародної співпраці кафедри в 2020-2021 навчальному році є:

1) участь викл. Данилюк Л. Р. у чотирьох онлайн семінарах, проведених Центром екологічного права та управління Стратклайдського університету (м. Глазго, Велика Британія);

2) подання викл. Данилюк Л. Р. заявки на участь в онлайн майстерні ранньої кар’єри «Критичні перспективи глобального права та довкілля», організованої Школою права та Центром прав людини Ессекського університету (м. Колчестер, Велика Британія) та підготовка абстракту на тему «Еколого-інформаційні відносини в міжнародному, європейському та українському праві: законодавче регулювання та практичні аспекти реалізації»;

3) подання проф. Кобецькою Н. Р. та викл. Данилюк Л. Р. заявки на участь в Сьомому рамковому колоквіумі з екологічного права (онлайн) (м. Аделаїда, Австралія) та підготовка абстракту на тему «Медичні відходи та Covid-19 в Україні: правові аспекти управління й основні практичні проблеми»;

4) участь студентів інституту в Глобальному молодіжному саміті з питань охорони природи.