Докторантура

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук Г.В. Мороз у вересні 2019 року прийнята в докторантуру Прикарпатського національного університету та працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – «Публічні та приватні інтереси в екологічному праві: проблеми співвідношення та взаємодії» (науковий консультант – д.ю.н., професор Н.Р. Кобецька).