Докторантура

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук Г.В. Мороз у вересні 2019 року прийнята в докторантуру Прикарпатського національного університету та працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – «Публічні та приватні інтереси в екологічному праві: проблеми співвідношення та взаємодії» (науковий консультант – д.ю.н., професор Н.Р. Кобецька).

Завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного права Яремак Зоряна Василівна працює над докторською дисертацією «Еколого-правові конфлікти та їх врегулювання в Україні» (тема затверджена рішенням Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 1 від 31.08.2017 р.)), науковий консультант – д.ю.н., проф. Н. Р. Кобецька.

Доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права Кохан Наталії Василівні закріпила тему докторської дисертації «Застосування трудового законодавства України: теорія і практика» (затверджена рішенням Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 3 від 26.03.2019 р.)). Науковим консультантом призначено доктора юридичних наук, професора Н. М. Хуторян.