Докторантура

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук С. М. Романко у вересні 2017 року прийнята в докторантуру Прикарпатського національного університету та працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – «Реалізація еколого-правової політики у сфері зміни клімату» (науковий консультант – д.ю.н., професор, академік НАПрН України В.В. Костицький).