Денна форма

Набуття і реєстрація прав на землю

Еколого-правова конфліктологія

Дозвільна система у сфері використання природних ресурсів

Право екологічної безпеки

Правовий режим поводження з відходами

Право навколишнього середовища Європейського Союзу

с/к “Збереження біорізноманіття та правовий режим екологічної мережі”

с/к “Управління в галузі охорони довкілля та природокористування”

с/к “Правові засади землеустрою”

с/к “Вирішення земельних спорів”

с/к “Правова охорона земель України”

с/к “Правовий режим земель сільськогосподарського призначення”

с/к “Договірне регулювання екологічних відносин”