Денна форма

Набуття і реєстрація прав на землю

Правова охорона земель України

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Еколого-правова конфліктологія

Договірне регулювання екологічних відносин

Дозвільна система у сфері використання природних ресурсів

Право екологічної безпеки

Правовий режим поводження з відходами

с/к “Збереження біорізноманіття та правовий режим екологічної мережі”

с/к “Конституційно-правові засади охорони довкілля та використання природних ресурсів”

с/к “Право навколишнього середовища Європейського Союзу”

с/к “Правова охорона вод”

с/к “Управління в галузі охорони довкілля та природокористування”

с/к “Правові засади землеустрою”

с/к “Вирішення земельних спорів”