Денна форма навчання

І семестр

Управління в галузі охорони довкілля та природокористування

Вирішення земельних спорів

Набуття і реєстрація прав на землю

Організаційно-правові форми cільськогосподарського виробництва

Право екологічної безпеки

Правова охорона вод

Правова охорона земель

Правовий режим земель сількогосподарського призначення

Правові засади землеустрою

ІІ семестр

Договірне регулювання екологічних відносин

Дозвільна система у сфері використання природних ресурсів

Збереження біорізноманіття та правовий режим екологічної мережі

Конституційно-правові засади охорони довкілля та використання природних ресурсів

Еколого-правова конфліктологія

Право навколишнього середовища ЄС